• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

Բիոգյուղատնտեսություն

Ավստրալիայի գերակայությունը  բիոգյուղատնտեսության մրցակցային ցուցակում գերակշռող է. գյուղատնտեսության  համար նախատեսված հողերի 11%-ի  համար օգտագործում  են քիմիական պարարտանյութեր և պեստիցիդներ: 

Շվեյցարիայում  և Գերմանիայում (երկրներ, որոնք գրավում են 2-րդ և 3-րդ տեղերը) պարարտանյութերի  բաժինը համապատասխանաբար  3,3% և 2% են: Ըստ ֆրանսիական համալսարանի հրատարակած տվյալների, որն էլ կատարել է այս ուսումնասիրությունը,  ստացված արդյունքները բացատրվում են 3 պատճառներով.

1.նախ և առաջ Ավստրալիայում գոյություն ունեն միլիոնավոր փոքրիկ ֆերմաներ, որտեղ ոչխարները և կովերը արածում են քիմիական նյութերից զերծ արոտավայրերում

2.սկսած 1990 թվականից` կառավարությունը կիրառում է խրախուսական քաղաքականություն, որպեսզի քաջալերի հողագործներին

3.վերջապես, կազմակերպությունները վերամիավորում են «բիո»   գյուղատնտեսներին, որպեսզի օժանդակություն գտնեն  բազմաթիվ Super Market-ների ցանցերում, որոնք իրացնում են իրենց արտադրանքը

Ֆրանսերենից  թարգմանեց  Շուշան Սողոմոնյանը

Ղեկավար` Աննա Մարության

Աղբյուրը` journal ''Échos Communautaires''