• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Առարկայական ծրագրին ներկայացվող պահանջներ

2013-2014 ուսումնական տարի

Դասընթացի, ակումբի ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր) շարունակում-լրացնում է նախորդ ուսումնական տարվա ծրագիրը։

 1. Ուսումնական միջավայրի պահանջներ.
 • ուսումնական կաբինետ
 • համացանցում ուսուցման միջավայրը (կայք, ուսուցչի բլոգ….)
 • ուսուցչին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր
 • սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր
 • ուսումնական նյութեր (դասագիրք, ձեռնարկ, էլեկտրոնային ռեսուրս և այլն)
 1. Բովանդակությունն ըստ դասարանների, այդ թվում`
 • ձևավորվող (զարգացող) կարողություններ, հմտություններ, գիտելիք
 • մեդիա (գործիքներ, համակարգչային ծրագրեր,  կրթահամալիրի կայք) հմտություններ
 • իրականացվող ընդհանուր և սովորողի ընտրությամբ ուսումնական նախագծերը, այդ թվում`  կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված նախագծեր
 1. Ծրագրային նյութի յուրացման կազմակերպումը.
 • ուսումնական պարապմունքների` դասերի, ակումբային պարապմունքների  կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն.
 • ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի (էլեկտրոնային և տպագիր գրականություն, ֆիլմեր, այլ) մեդիափաթեթի ստեղծման և դրանց օգտագործման մեթոդական նկարագրություն.
 • ուսումնական նախագծի մշակման-իրականացման կազմակերպման մեթոդական նկարագրությունը.
 • սովորողի ինքնուրույն յուրացման նյութը (ընթերվող ուսումնական գրականություն). սովորողի ինքնակրթության (մասնագիտական ընթերցանության) կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն.
 • ուսումնական ճամփորդությունները. ծրագրով նախատեսված ճամփորդության կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն
 • մասնագիտական փորձառությունները. փորձառության կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն
 • ծրագրով որոշված ստեղծագործական հավաքների, համերգների, ցուցահանդեսների, ներկայացումների մասնակցության կամ կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն
 • դասավանդողի և սովորողի ուսումնական բլոգների (բլոգի համապատասխան բաժնի) վարմանը  ներկայացվող պահանջներ
 1. Հատուկ ուսուցում. այդ թվում` սովորողների հետազոտական աշխատանք. (հնարավոր հետազոտական աշխատանքների թեմաներ` իրենց անոտացիաներով, որոնցից սովորողները կարող են խմբով կամ անհատապես ընտրել իրենց ընտրությամբ, դրանց կատարման ժամկետները) և հատուկ կարիքներով սովորողների աշխատանք
 2. Սովորողների հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ
 3. Ստուգման և կիսամյակային, տարեկան գնահատման կարգը. սովորողի ուսումնական բլոգի (բլոգի համապատասխան բաժնի) բովանդակությունը, ինքնաստուգման, ստուգողական առաջադրանքների ժամանակացույցը և բովանդակությունը
 4. Այլ