• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

ՀՀ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մասնաժողովի աշխատակարգ

Հաստատված է կրթահամալիրի խորհրդի 26.09.2018թ. նիստում

Կրթահամալիրի մասնաժողովի (այսուհետ` մասնաժողով) գործունեությունը որոշվում է «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությամբ (կետ 23, 27, 48)։ Մասնաժողովը ձևավորվում է սահմանված կարգով: Մասնաժողովի անհատական կազմը և աշխատակարգը տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ` խորհուրդ): Մասնաժողովը ղեկավարում է կրթահամալիրի փոխտնօրենը:

Մասնաժողովը սահմանված կարգով.

1. քննարկում և կրթահամալիրի կառավարման խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում.

 • կրթահամալիրի զարգացման ծրագրերը, պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի տարեկան աշխատանքների բովանդակությունը, հաշվետվությունը.
 • կրթահամալիրում իրականացվող կրթական ծրագրերը, հետազոտական և մեթոդական աշխատանքների թեմաները, մասնաճյուղերի ուսումնական պլանները.
 • ուսուցման կազմակերպման ձևերը, առարկայական ծրագրերը, ուսումնական տարվա ընթացքում օգտագործման երաշխավորված ուսումնական ձեռնարկների ցանկը, սովորողների լրացուցիչ կրթության ծրագրերը.

2. քննարկում և ընդունում է.

 • կրթահամալիրային ուսումնական նախագծերը, սովորողների նախասիրությունների զարգացման ստուգատեսների, ստեղծագործական հավաքների ծրագրերը, հաշվետվությունները.
 • կրթահամալիրում իրականացվող մասնագիտական վերապատրաստումների ցանկը, բովանդակությունը.
 • կրթահամալիրի հրատարակչական պատվերները:

Մասնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են ամսական մեկ անգամ՝ ամսվա վերջին երեքշաբթի օրը: Մասնաժողովի նիստի օրակարգը mskh.am-ում հրապարակվում է ամսվա սկզբին, հարցը ներկայացնողին (ներկայացնողներին) որոշում է մասնաժողովի նախագահը։ Քննարկվող փաստաթղթերը (հղումները) հրապարակվում են նիստից երկու շաբաթ առաջ։ Մասնաժողովի նիստը ղեկավարում է մասնաժողովի նախագահը: Նրա բացակայության դեպքում նիստը ղեկավարում է մանկավարժության կենտրոնի ղեկավարը կամ մասնաժողովի ղեկավարի որոշած այլ անդամ:

Մասնաժողովի օրակարգում լրացում կարող է լինել կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկությամբ, եթե հարցին վերաբերող փաստաթղթերը պատրաստ են։

Մասնաժողովի արտահերթ նիստ կարող է գումարվել կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով կամ մասնաժողովի անդամների մեկ երրորդի պահանջով:

Մասնաժողովի նիստերը բաց են. դպրոցների, քոլեջի, ուսումնական կենտրոնների ղեկավարների, օրակարգում ընդգրկված հարցը (ծրագիր, նախագիծ, առաջարկություն, հաշվետվություն և այլ) ներկայացնողների մասնակցությունը պարտադիր է։ Նիստին կարող են հրավիրվել այլ մարդիկ։ Մասնաժողովն ունի իր էջը մանկավարժության կենտրոնի բլոգում և mskh.am-ում։