• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe

Կրթահամալիրում այլ ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման նախագծի մշակման և իրականացման կարգ

Նախագիծ

Կրթահամալիրում այլ ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման նախագիծ (այսուհետ՝ նախագիծ) կարող է  ներկայացնել կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնը, մանկավարժական աշխատողների խումբը, մանկավարժական աշխատողը: Նախագիծը պետք է պարունակի.

 • տեղեկություն, թե ում համար է նախատեսված
 • վերապատրաստման բովանդակությունը
 • վերապատրաստման տևողությունը
 • վերապատրաստողներին (անունները) և նրանց անելիքները
 • վերապատրաստման վայրը
 • վերապատրաստվողների համար կացարանի կարիքը
 • վերապատրաստվողների նվազագույն քանակը
 • վերապատրաստման արժեքը
 • վերապատրաստման հայտի ձևը:

Նախագիծը ներկայացվում է կրթահամալիրի փոխտնօրենին, որը հավանություն է տալիս և ներկայացնում տնօրենի հրամանագրմանը կամ հիմնավորված մերժում է:
Հավանություն ստացած նախագծի ղեկավարը կազմակերպում է մասնակիցների հավաքագրումը՝ համապատասխան հայտի միջոցով:

Վերապատրաստման նախագիծը կարող է ստեղծվել նաև վերապատրաստվելու համար կրթահամալիրի դիմող հաստատությունների, անձանց հայտի հիման վրա։ 

Վերապատրաստումների ընթացքում կատարվում է մասնակիցների հաշվառում: Վերապատրաստմանը բարեխիղճ մասնակցածները վերապատրաստումից հետո ստանում են սահմանված տեսքի էլեկտրոնային վկայագիր, որտեղ նշվում է վերապատրաստվողի անունը, ազգանուն, վերապատրաստման ծրագիրը, ամսաթիվը: Վկայագրերը պատրաստվում են փոխտնօրենի հայտի հիման վրա, կրթահամալիրի տնօրենի թույլտվությամբ։ Վկայագիրը ստորագրում են վերապատրաստման նախագծի ղեկավարը, կրթահամալիրի տնօրենը (փոխտնօրենը):