• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի վարչական խորհրդի աշխատակարգ

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների հավելված

Կրթահամալիրի վարչական խորհուրդը կրթահամալիրի տնօրենի խորհրդատվական մարմին է:

Վարչական խորհրդի կազմը և աշխատակարգը տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ` խորհուրդ): Վարչական խորհուրդը ղեկավարում է կրթահամալիրի տնօրենը, աշխատանքները կազմակերպում է կրթահամալիրի գրասենյակի ղեկավարը: Վարչական խորհրդի կազմում ընդգրկվում են.

 • կրթահամալիրի մասնաճյուղ ուսումնական հաստատությունների և ուսումնական կենտրոնների ղեկավարները.
 • կրթահամալիրի ծառայությունների ղեկավարները
 • կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկությամբ՝ այլ մասնագետներ:  

Վարչական խորհուրդը սահմանված կարգով քննարկում է.

 • կրթահամալիրի մասնաճյուղ ուսումնական հաստատություններում սովորողների ընդունելության և ազատման հետ կապված հարցերը (այդ թվում` նախակրթարանում, երկարացված օրվա խմբերում, լրացուցչ կրթության խմբերում)
 • կրթահամալիրի, կրթահամալիրի սովորողների և նրանց օրինական ներկայացուցիչների կողմից ուսումնառության պայմանագրերով որոշված պարտավորությունների կատարումը
 • կրթահամալիրի օբյեկտների ընթացիկ սպասարկման և պահպանության աշխատանքները
 • կրթական օբյեկտների վերանորոգման, բարեկարգման ծրագրերը և աշխատանքների ընթացքը
 • կրթական օբյեկտների արտաքին բարեկարգման աշխատանքները
 • ըստ կրթահամալիրի նախահաշվի ֆինանսական ծախսերի հաշվետվությունները
 • կրթահամալիրի դպրոցներում, քոլեջում հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպմանը, արդյուններին առնչվող ուսումնասիրություններ, հաշվետվություններ: 

Վարչական խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են երկշաբաթյա պարբերությամբ: Վարչական խորհրդի  նիստի օրակարգը և նյութերը mskh.am-ում հրապարակում է կրթահամալիրի գրասենյակի ղեկավարը՝

 • օրակարգը՝ 3 օր առաջ
 • քննարկվող փաստաթղթերը (հղումները)՝ օրակարգի էջում առնվազն 1 օր առաջ:

Հրապարակված նյութերին ծանոթանալը պարտադիր է վարչական խորհրդի անդամի համար. բացակայող անդամը կարող է արձագանքել առցանց։

Վարչական խորհրդի արտահերթ նիստ կարող է գումարվել կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով:

Վարչական խորհրդի անհատական կազմը։