• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Քննական կենտրոն 2013-2014

 2013-2014 ուսումնական տարի

2014Թ. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ 9-ՐԴ և 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Միասնական քննություններ 2014. ԳԹԿ էջը

Ավարտական քննություններ 2014

 1. 9-րդ դասարան. ԳԹԿ էջը
  Քննական կենտրոն

Ավարտական քննությունների ժամանակացույց

Առարկա, արդյունքներ

Օր

Քննության սկիզբ

Տևողություն

Ֆիզկուլտուրա

26.05.2014թ.

9:30

 

Հայոց լեզու և գրականություն

02.06.2014թ.

11:00

120ր

Բնագիտություն

05.06.2014թ.

11:00

120ր

Մաթեմատիկա

11.06.2014թ.

11:00

120ր

Օտար լեզու

16.06.2014թ.

11:00

90ր

Հայոց պատմություն

19.06.2014թ.

11:00

120ր

 1. 12-րդ դասարան. ԳԹԿ էջը
  Քննական կենտրոններ 
  Ավագ դպրոց-վարժարան
  Գեղարվեստի ավագ դպրոց 
  Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

Պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույց

Առարկա, արդյունքներ

Օր

Քննության սկիզբ

Տևողություն

Ֆիզկուլտուրա

27.05.2014թ.

09:30 Ավագ դպրոց-վարժարան

10:30 Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

11:30 Գեղարվեստի ավագ դպրոց

 

Հայոց լեզու և գրականություն

Ավագ դպրոց-վարժարան

Գեղարվեստի ավագ դպրոց

Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

04.06.2014թ.

11:00

120ր

Բնագիտություն

Ավագ դպրոց-վարժարան

Գեղարվեստի ավագ դպրոց

Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

09.06.2014թ.

11:00

120ր

Մաթեմատիկա

Ավագ դպրոց-վարժարան

Գեղարվեստի ավագ դպրոց

Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

12.06.2014թ.

11:00

120ր

Օտար լեզու

Ավագ դպրոց-վարժարան

Գեղարվեստի ավագ դպրոց

Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

18.06.2014թ.

11:00

90ր

Հայոց պատմություն

Ավագ դպրոց-վարժարան

Գեղարվեստի ավագ դպրոց

Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

24.06.2014թ.

11:00

120ր

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին համար լրացուցիչ տրվում է 30-40 րոպե՝ ապահովելով կարիքին համապատասխան պայմաններ:

4-րդ դասարանցիների գիտելիքների ստուգում 2014. ԳԹԿ էջը

Գիտելիքների ստուգման կազմակերպում

Դպրոց-պարտեզ

Նոր դպրոց

Գեղարվեստի կրտսեր դպրոց

Հիմնական դպրոց

Ստուգումների ժամանակացույց

Առարկա, արդյունքեր

Օր

Քննության սկիզբ

Տևողություն

Մայրենի լեզու

Դպրոց-պարտեզ

Նոր դպրոց

Գեղարվեստի կրտսեր դպրոց

Հիմնական դպրոց

03.06.2014թ.

11:00

90ր

Մաթեմատիկա

Դպրոց-պարտեզ

Նոր դպրոց

Գեղարվեստի կրտսեր դպրոց

Հիմնական դպրոց

06.06.2014թ.

11:00

90ր

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին համար լրացուցիչ տրվում է  30 րոպե՝ ապահովելով կարիքին համապատասխան պայմաններ:

Առաջադրանքներ

Մայրենի լեզու (1, 2, 3, 4, 5)

Մաթեմատիկա (1, 2, 3, 4, 5)

9-րդ և 12-րդ դասարաննրում «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից գնահատման ձևաթուղթ

«Ֆիզիկուլտուրա» առարկայի քննության նորմատիվային պահանջներ.

Դիմորդ 2014 ԳԹԿ էջը 

2011-2012, 2012-2013 ուստարի