• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Ավագ դպրոցում սովորողի ինքնակրթության ծրագրի մշակման և իրականացման կարգ

Ավագ դպրոցում (այսուհետ՝ դպրոց) սովորողի ինքնակրթությունը իր անհատական ուսումնական պլանով որոշված  դասընթացի կամ դրա որևէ բաժնի ինքնուրույն յուրացումն է: Սովորողը ծրագրային նյութը ինքուրույն յուրացնելու մասին դիմում է դպրոցի ղեկավարին՝ ներկայացնելով ինքնակրթության անցնելու հիմնավորում: Սովորողին կցվում է մանկավարժ խորհրդատու (այսուհետ՝ խորհրդատու), ով օգնում է սովորողին՝ ինքնակրթության ծրագիրը կազմելու: Խորհրդատուն ստուգում է, որ սովորողն իմանա դասընթացի ծրագիրը: Ինքնակրթության ծրագրը պարունակում է.

 • Դասընթացի ծրագրի բաժինների հերթականությունը
 • Յուրաքանչյուր բաժնի յուրացման համար անհրաժեշտ ուսումնական գրականության, ուսումնական միջոցների, ուսումնական նյութերի ցանկը
 • Յուրաքանչյուր բաժնի յուրացմանը հատկացվող ժամանակը
 • Տվյալ բաժնի յուրացումն ստուգելու ձևը և միջոցները (միջանկյալ ստուգում)
 • Ուսումնական (հետազոտական, ստեղծագործական) նախագծի թեմա:

Սովորողի ինքնակրթության ծրագիրը հաստատում է դպրոցի ղեկավարը, ում հրամանով սովորողին տրվում է որոշակի ժամանակում այդ ծրագիրն իրագործելու իրավունք:
Դպրոցի գրասենյակը համապատասխան փոփոխություններ է կատարում սովորողի անհատական դասացուցակում:
Միջանկյալ ստուգումը չհանձնելու դեպքում սովորողը զրկվում է ինքնակրթության ծրագիրը շարունակելու իրավունքից: