• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe

Ավագ դպրոցում հետազոտական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ

 

Հետազոտական աշխատանքը (այսուհետ՝աշխատանք) ավագ դպրոցի (այսուհետ՝ դպրոց) սովորողի համար պարտադիր ուսումնական աշխատանք է: Այն իրականացվում է անհատապես կամ խմբով (այսուհետ՝ կատարող): Աշխատանքի թեման սովորողն ընտրում է ուսումնական տարվա դասընթացների ծրագրերից  (կամ դպրոցի ենթակայքում դպրոցի ղեկավարի առաջարկած թեմաներից, կամ իր ընտրությամբ դասընթացի կամ ակումբի ծրագրերից)։Աշխատանքն ունի մանկավարժ խորհրդատու(այսուհետ՝ խորհրդատու): Աշխատանքն սկսելուց առաջ խորհրդատուի մասնակցությամբ մշակվում է աշխատանքի կատարման նախագիծ  (այսուհետ՝ նախագիծ): Նախագիծը հաստատում է դպրոցի ղեկավարը: Այն հրապարակվում է դպրոցի կայքի «Նախագծեր»բաժնում:

Հետազոտական աշխատանքի նախագիծը ներկայացնում է.

 • հետազոտական աշխատանքի թեմայի հիմնավորումը
 • սպասվելիք արդյունքի նկարագրությունը
 • աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը
 • աշխատանքի կատարման փուլերը և ժամկետները
 • միջանկյալ արդյունքների ներկայացման ձևերը
 • անհրաժեշտ միջոցները:

Նախագծում՝ կատարողի և խորհրդատուի հիմնավորմամբ, կարող է փոփոխություն կատարվել: Փոփոխությունները հաստատում է դպրոցի ղեկավարը: Աշխատանքի միջանկյալ արդյունքները հրապարակվում են, աշխատանքի ընթացքը լուսաբանվում է դպրոցի կայքում: Վերջնական արդյունքը տեղադրվում է դպրոցի կայքի նախագծեր բաժնում: