• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Ուսումնառության պայմանագրով սահմանված վճարի, զեղչման կարգ

Կրթահամալիրի մասնաճյուղ ուսումնական հաստատություններում իրականացվող նախադպրոցական, հանրակրթական հեղինակային, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական փորձնական կրթական ծրագրերի, սովորողների անհատական ուսումնական պլաններով որոշված լրացուցիչ  կրթական ծառայությունների, ուսումնական հաստատություններում և ուսումնական կենտրոններում իրականացվող լրացուցիչ կրթության ծառայությունների համար վճարները սահմանվում են սովորողի-սանի ուսումնառության պայմանագրով, դրա հավելվածով։ Վճարի չափը հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը՝ կրթահամալիրի տնօրենի ներկայացմամբ: Վճարումներն արվում են կրթահամալիրի հաշվի համարին` ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն, Հ/Հ 900018003203, պայմանագրով որոշված ժամկետներում։ Կրթահամալիրի հաշվապահությունում սահմանված կարգով իրականացվում է մուտքերի և ծախսերի հաշվառումը, մասնաճյուղերի գրասենյակներում գրանցվում է տեղեկանք յուրաքանչյուր սովորողի վճարի մասին։ Մասնաճյուղի ղեկավարը կրթահամալիրի տնօրենին, վարչական խորհրդին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկություն ուսումնառության վճարների հավաքագրման մասին, ուշացումների և պարտքերի մասին բացատրություն։

2020-2021 ուսումնական տարում ուսումնառության պայմանագրերով սահմանված վճարներ

 • 2 տարեկանների խնամքի և զարգացման՝
  • 30 000 ՀՀ դրամ (ամսական. տարվա մեջ առնվազն 10 ամիս)
  • 20 000 ՀՀ դրամ (ամսական. տարվա մեջ առնվազն 10 ամիս) - կրճատ օրվա դեպքում
 • 3-5 տարեկանների խնամքի և զարգացման՝
  • 20 000 ՀՀ դրամ (ամսական. տարվա մեջ առնվազն 10 ամիս)
  • 15 000 ՀՀ դրամ (ամսական. տարվա մեջ առնվազն 10 ամիս) - կրճատ օրվա դեպքում
 • 5 տարեկանների ուսուցման՝
  • 200 000 ՀՀ դրամ (տարեկան)
  • 150 000 ՀՀ դրամ (տարեկան) - կրճատ օրվա դեպքում
 • 1-12-րդ դասարանում ուսուցման – 130 000 ՀՀ դրամ (տարեկան)
 • 5-6 տարեկանների լողուսուցման – 20 000 ՀՀ դրամ (տարեկան)
 • Երկարացված օրվա ուսումնական ճամբարի՝
  • 10 000 ՀՀ դրամ (ամսական) - խնամք+2 անգամյա սնունդ
  • 8 000 ՀՀ դրամ (ամսական) - խնամք+1 անգամյա սնունդ
  • 4 000 ՀՀ դրամ (ամսական) - խնամք
 • Լրացուցիչ կրթության ծրագրերի՝
  • լողուսուցման – 8 000 – 10 000 ՀՀ դրամ (ամսական)
  • մարմնամարզության – 6 000 - 8 000 ՀՀ դրամ (ամսական)
  • մարզական-ակումբային – 4 000 ՀՀ դրամ (ամսական)
  • երաժշտության – 8 000 ՀՀ դրամ (ամսական)
  • շախմատի – 8 000 ՀՀ դրամ (ամսական)

Ուսումնառության պայմանագրով սահմանված վճարի զեղչում

Ուսումնառության պայմանագրով սահմանված վճարը մասնաճյուղի ղեկավարի ներկայացմամբ կարող է զեղչվել կրթահամալիրի տնօրենի հրամանով, նախահաշվով որոշված ամբողջ գումարի 5%-ի չափով:

Ուսումնառության պայմանագրով սահմանված վճարի զեղչեր

Նախակրթարանում՝

 • երբ սանը կրթահամալիրի աշխատողի երեխա է՝ սահմանված 20 000 կամ 30 000 դրամի փոխարեն՝ 13 000 դրամ.
 • երբ սանի հարազատը՝ քույր-եղբայր, սովորում է կրթահամալիրի 1-12-րդ դասարաններում, կամ կրթահամալիրի նախակրթարանի սան է՝
  • սահմանված 30․000 դրամի փոխարեն` 20․000 դրամ
  • սահմանված 20․000 դրամի փոխարեն` 13․000 դրամ։

Դպրոցում՝

 • ընտանիքից կրթահամալիրի 1-12-րդ դասարաններում սովորող 3-րդ երեխայից սկսած՝ ամբողջությամբ զեղչվում է ավագ երեխայի (երեխաների) ուսումնառության վճարը կամ մասնաճյուղերի ղեկավարների համաձայնությամբ կրտսերի (կրտսերների).
 • սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքի երեխայի ուսումնառության վճարը։

Կրթահամալիրի դպրոցում, պարտեզում սովորող երեք և ավելի երեխա ունեցող կրթահամալիրի աշխատողը վճարում է երկու երեխայի ուսումնական վճարը: